Sla navigatie over

Palais Mondial | Exposition du Matériel didactique

les archives

Het archief is de materiële uiting van iemands intellect. Datgene wat men in een leven verzameld en wordt bezield door de persoonlijkheid van de samensteller. Zodra deze sterft lijkt deze verzameling uiteen te vallen tot losse onderdelen, zonder enige samenhang.

Tekening door Eelco Deuling
La bibliothèque est ouverte

La bibliothèque est ouverte

~ , ~

Tekening door Eelco Deuling
Devant les portes du Palais Mondial

Salle d’opération

~ , , , ~

Tekening door Eelco Deuling
Dataprotectie en conservatie

Indéfini

~ , ~

Tekening door Eelco Deuling
Le repertoire bibliographique universel

La bibliothèque est ouverte

~ , , ~

Tekening door Eelco Deuling
Dans la salle de la direction

Salle d’opération

~ , ~

Tekening door Eelco Deuling
Palais Mondial

Indéfini

~ ~

Tekening door Eelco Deuling
Departement data collectie en management

Indéfini

~ , , ~

Tekening door Eelco Deuling
Domein annexatie

Indéfini

~ ~

Tekening door Eelco Deuling
Beheerd object

Indéfini

~ , ~


Contact