Skip navigation Go to the main menu

« La classification universelle »

Artistes retraités

Tekening, Eelco Deuling, nummer 124, 2021.
Tekening in bruine inkt, 2021. Een oudere heer duwt een bejaarde dame in een rolstoel over een Perzisch tapijt. Een olie radiator voorziet haar van warmte.

2021 / 124

Formaat 29,7 x 21 cm.
Bister inkt op 100grs. papier


Contact