Skip navigation Go to the main menu

« La classification universelle »

l’Artiste endormie

Tekening, Eelco Deuling, nummer 105, 2021.
Tekening in bruine inkt. Een Perzisch tapijt van bovenaf gezien waarop ternauwernood een lijk valt te ontdekken, op de rug gezien.

2021 / 105

Formaat 29,7 x 21 cm.
Bister inkt op 52grs. papier


Contact