Skip navigation Go to the main menu

« La classification universelle »

Les boîtes

Les particules de base (nuit gravement à la santé)

Dit is de start van een nieuw project waaraan ik halverwege 2023 ben begonnen. Eigenlijk wilde ik hiervoor kant en klare sigarenkistjes gaan gebruiken maar deze zijn niet langer gemakkelijk te vinden. Daarom ben ik maar begonnen ze zélf te maken.

De boodschap dat ‘de gezondheid ernstig wordt geschaad’ is overigens hierbij intact gebleven, zelfs al hebben ze nooit tabak bevat. De veiligheid van de toeschouwer staat hoe dan ook voorop.

Uiteindelijk vormen deze kistjes elk een ‘ruimte’ om materie, van verschillende aard, gerangschikt te kunnen tonen. Zo ver is het echter nog niet: voorlopig heb ik alleen de verpakking gereed.


Contact