Skip navigation Go to the main menu

« La classification universelle »

Souvenir de guerre

Tekening, Eelco Deuling, nummer 369, 2022.
Tekening in bruine inkt, 2022. Een groep militairen lijkt te poseren voor de toeschouwer in een winkelpassage. Twee van hen zijn echter meer geïnteresseerd in de koopwaar.

2022 / 369

Formaat 29,7 x 21 cm.
Inkt op 52grs. papier


Contact